BARNEKREFT-FORENINGEN - Kroppskunst Mot Barnekreft

Go to content

Main menu:


BARNEKREFTFORENINGEN

Her kan du lese mer om Barnekreftforeningen: http://www.barnekreftforeningen.no
Barnekreftforeningen er en frivillig, landsdekkende organisasjon. Vi er en pådriver ovenfor myndigheter og sykehus for å bedre forholdene og rettighetene for kreftsyke barn og deres familier. Vi driver omfattende informasjonsvirksomhet om kreft hos barn ovenfor familier, barnehager, skoler og andre.

Noen av våre viktigste arbeidsområder er:
  • å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud
  • å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene
  • å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna
  • å drive informasjonsvirksomhet omkring sykdommen og Barnekreftforeningen
  • å søke positivt samarbeid med andre foreninger der dette er naturlig.

Vi har 14 fylkesforeninger spredt rundt om i landet. Disse foreningene har egne selvstendige styrer som arbeider frivillig for familiene som har barn med kreft. Barnekreftforeningen er demokratisk, organisatorisk bygget opp med et landsmøtevalgt hovedstyre bestående av foreldre som har eller har hatt barn med kreft.Vi har et sekretariat med tre ansatte, som er hovedstyret sitt utøvende organ.

Barnekreftforeningen har ca. 1 600 familiemedlemskap og ca. 2 600 støttemedlemskap, og i 2010 gikk 88 prosent av innsamlede midler til formål.

Vi eier leiligheter ved flere regionssykehus som står til disposisjon for de familiene som har kreftsyke barn til behandling ved sykehusene.
 
Copyright 2018. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu